Aplikacja: FoodPal - Plan Odżywiania
 
FoodPal - Ernährungsplan

Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

 

FoodPal UG (haftungsbeschränkt)

Am Klein Flottbeker Bahnhof 59

22609 Hamburg

 

Reprezentowany przez:


Geschäftsführer: Thomas Stewing

USt-Ident-Nr.: DE319724573

 

Kontakt:


E-Mail: [email protected]

 

Wpis do rejestru:


Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Hamburgu

Numer rejestru: HRB 152642

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 II RSTV:


FoodPal UG (haftungsbeschränkt)

Thomas Stewing

Am Klein Flottbeker Bahnhof 59

22609 Hamburg

 

Copyright


Treść i prezentacja strony internetowej www.foodpal-app.com są chronione prawem autorskim i podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niedozwolone powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całej strony jest zabronione i podlega karze prawnej.


O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez FoodPal, prawa autorskie osób trzecich są respektowane i oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli usunąć takie treści niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu.

 

Odpowiedzialność / Wyłączenie odpowiedzialności / Linki


Pomimo starannej kontroli oraz stałego monitorowania i aktualizacji, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tej stronie. Nie możemy również wykluczyć, że poszczególne dane lub treści mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, poprawność, jakość i aktualność prezentowanych informacji.


Jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów ogólnych do blokowania lub usuwania informacji pozostają bez zmian. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Przedmiotowe treści zostaną usunięte niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach.


Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (linki zewnętrzne), na których treść nie mamy wpływu. Te zewnętrzne linki podlegają zatem odpowiedzialności odpowiednich operatorów. FoodPal nie jest odpowiedzialny i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych, do których dociera się poprzez link. W szczególności ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że FoodPal przyjmuje treści znajdujące się za nimi jako własne. Linki zewnętrzne są sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich umieszczania.


Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. FoodPal wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

 

Uwaga dotycząca płci


Wszystkie sformułowania wyraźnie dotyczą kobiet i mężczyzn, nawet jeśli ze względu na czytelność zapisane są w formie męskiej.

Recenzje naszych użytkowników
Pobierz swój indywidualny plan żywieniowy w formie aplikacji na smartfonie już teraz!
Die auf der Webseite dargestellte FoodPal-Version ist erst demnächst im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.