Aplikacja: FoodPal - Plan Odżywiania
 
FoodPal - Ernährungsplan

Ogólne zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020


Witamy w FoodPal. Dziękujemy za wybór i korzystanie z naszej aplikacji oraz związanych z nią usług ("Usługi"). Rejestrując się u nas i korzystając z Aplikacji, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków ("OWU"). Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi T&Cs, niestety nie będziesz mógł korzystać z FoodPal.


O FoodPal


FoodPal to cyfrowy, interaktywny i konfigurowalny trener żywienia na smartfon i tablet, dostępny online na stronie www.foodpal-app.com lub w iPhone App Store, a także w Google Play Store.


FoodPal będzie wspierać Cię w spożywaniu zrównoważonej, zdrowej i zbilansowanej diety. FoodPal pomaga osiągnąć cele żywieniowe, czy chcesz schudnąć, przytyć, utrzymać wagę lub zbudować mięśnie.


FoodPal tworzy plan żywienia, który jest idealnie dopasowany do Ciebie z optymalną ilością energii i optymalną mieszanką składników odżywczych dla doskonałego odżywiania. FoodPal dostosowuje się do Twoich potrzeb i preferencji i z czasem poznaje Cię lepiej - prawdziwy trener i przyjaciel.


FoodPal daje Ci pełny przegląd Twojego odżywiania. FoodPal rejestruje, kiedy zbaczasz z trasy i natychmiast i automatycznie optymalizuje Twój plan żywieniowy. Odchylenia są zawsze rekompensowane. Jak dynamiczny system nawigacji, FoodPal zawsze prowadzi Cię do celu, nawet jeśli zboczyłeś z trasy.


FoodPal daje Ci stałą motywację i zwiększa wytrzymałość na osiągnięcie celu.


FoodPal przywraca Ci radość ze zdrowego i zrównoważonego odżywiania oraz kontroli nad dietą.

 

Warunki użytkowania


Aby korzystać z FoodPal, musisz przestrzegać kilku prostych zasad. FoodPal jest dostępny tylko dla Twojego prywatnego użytku i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. FoodPal może być wykorzystywany wyłącznie w ramach przepisów prawnych i niniejszego regulaminu. Korzystając z FoodPal zgadzasz się, że .....

 • Jesteś całkowicie odpowiedzialny za działania w ramach swojego konta i wszystkie treści, które przesyłasz i/lub tworzysz w swoim koncie FoodPal.
 • FoodPal nie monitoruje zawartości Twojego konta, ale może w dowolnym momencie, według własnego uznania, usunąć materiały z Twojego konta i zakończyć Twoje konto i/lub subskrypcję.
 • Twoje członkostwo w FoodPal, w tym Twój e-mail i hasło, jest osobiste dla Ciebie i nie może być przekazywane ani wykorzystywane przez nikogo innego. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania.
 • FoodPal nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za szkody spowodowane przez nieautoryzowany dostęp do Twojego konta lub wykorzystanie Twoich danych dostępowych. W przypadku posiadania wiedzy lub podejrzenia o nieuprawnionym korzystaniu z Twojego konta, jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym FoodPal. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku lub na końcu niniejszych OWU.
 • FoodPal nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 14 roku życia. Musisz mieć co najmniej 14 lat, aby korzystać z FoodPal.
 • Naruszenie tych zasad i warunków spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta i subskrypcji bez zwrotu już dokonanych zakupów.
 • Reklama, oferty handlowe i/lub odniesienia do miejsc, w których można znaleźć oferty handlowe (np. linki) nie są dozwolone w ramach FoodPal.
 • Wkłady FoodPal do propagandy, wkłady do opinii religijnych i/lub politycznych lub wkłady zawierające informacje, które w jakikolwiek sposób zawierają związek z rasizmem, pornografią dziecięcą lub pornografią lub dotyczą takich, są wyraźnie zabronione w ramach korzystania z FoodPal.
 • FoodPal wyraźnie zakazuje zniesławiania, obrażania lub nękania innych osób w kontekście korzystania z FoodPal.
 • żadne pliki (np. złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy i trojany) nie są przekazywane i/lub rozpowszechniane przez Ciebie, które mogą uszkodzić FoodPal lub komputery lub własność innych osób.
 • Nie wolno udostępniać danych osobowych innych osób bez ich zgody.


Konto


Jako użytkownik otrzymujesz konto. Na tym koncie możesz zmieniać i zarządzać swoimi danymi. W każdej chwili możesz anulować/zamknąć swoje konto. Należy pamiętać, że odinstalowanie aplikacji mobilnej lub zamknięcie konta nie powoduje automatycznego zakończenia subskrypcji - użytkownik musi aktywnie zrezygnować z subskrypcji.


Należy również pamiętać, że jeśli subskrybowałeś FoodPal za pośrednictwem iPhone App Store lub Google Play Store, będziesz musiał się wypisać. Aby dowiedzieć się, jak anulować subskrypcję i/lub konto, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji lub na stronie internetowej. Specjalne warunki obowiązują dla FoodPal Premium.


FoodPal nie ma obowiązku monitorowania zawartości Twojego konta. Nieaktywne konta mogą zostać przez nas usunięte.

 

Porady dotyczące zdrowia i odżywiania


FoodPal nie jest poradnikiem medycznym i nie oferuje żadnych diagnoz medycznych ani tym podobnych. Jesteś zatem odpowiedzialny za swoje zdrowie. Informacje i sugestie żywieniowe dostarczone przez FoodPal są przeznaczone wyłącznie do wspierania zrównoważonej i zdrowej diety i mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu. W każdym razie, skonsultuj się z lekarzem, zanim będziesz chciał schudnąć z FoodPal lub jeśli wystąpią jakiekolwiek dolegliwości. FoodPal nie może zagwarantować żadnych wyników lub poprawy zdrowia, wagi i/lub dobrego samopoczucia. Ponadto nasza oferta skierowana jest tylko do osób zdrowych. Proszę nie używać FoodPal, jeśli masz lub może mieć stan medyczny, który może być pogorszony przez diety.


Chociaż FoodPal weryfikuje informacje żywieniowe w naszej bazie danych, nie możemy zagwarantować, że sugestie dietetyczne FoodPal są dokładne, wiarygodne lub kompletne. FoodPal nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub inne szkody, jeśli w ogóle, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia FoodPal.


FoodPal Premium i zakupy w aplikacji


Jeśli subskrybujesz lub zamierzasz kupić lub zakupiłeś FoodPal Premium lub inne płatne produkty i/lub usługi w aplikacji, ta sekcja jest dla Ciebie ważna. Uiszczając odpowiednią opłatę (abonamentową), będziesz miał dostęp do FoodPal Premium w uzgodnionym okresie lub do odpowiednich produktów na następujących warunkach:

 • Wszystkie subskrypcje FoodPal Premium i produkty in-app są płatne z góry.
 • Aktualne opłaty abonamentowe znajdziesz na naszej stronie internetowej FoodPal (www.foodpal-app.com) oraz w aplikacji mobilnej.
 • O obowiązku zapłaty zostaniesz poinformowany wyraźnym oznaczeniem i musisz wyraźnie potwierdzić skorzystanie z niego, klikając odpowiednie pole.
 • FoodPal akceptuje popularne metody płatności bezgotówkowych, takie jak płatność kartą kredytową, PayPal, Apple iTunes i Google Play. Mogą obowiązywać specjalne warunki.
 • FoodPal zastrzega sobie prawo do zmiany opłat subskrypcyjnych w razie potrzeby.
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z członkostwa; w przypadku rezygnacji, Twoje członkostwo będzie trwało do końca uzgodnionego okresu abonamentowego, za który już zapłaciłeś.
 • Jeśli zakupiłeś subskrypcję FoodPal za pośrednictwem iPhone App Store lub Google Play Store, możesz ją anulować tylko za pośrednictwem tych usług.
 • Wyrażasz zgodę na korzystanie z FoodPal Premium lub innych płatnych usług natychmiast po ich zarejestrowaniu.
 • 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy z FoodPal rozpoczyna się od dnia, w którym otrzymasz drogą elektroniczną potwierdzenie subskrypcji lub innych płatnych usług. Okres ten obowiązuje również w przypadku, gdy w tym czasie nie rozpoczniesz korzystania z usługi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wyślij FoodPal wiadomość na adres e-mail podany w nadruku lub na końcu niniejszego dokumentu. Przedpłacone opłaty zostaną Ci zwrócone w ciągu 30 dni.
 • Wszystkie płatności dokonane za pośrednictwem Apple, na przykład zakupy w aplikacji, mogą być zwrócone przez Apple tylko za ich zgodą. Jeśli chcesz skontaktować się z Apple, możesz to zrobić pod adresem "https://support.apple.com/de".
 • Opóźnienie płatności nie będzie traktowane jako wypowiedzenie subskrypcji FoodPal Premium.


Własność intelektualna


Cała własność intelektualna, tj. wszystkie prawa, w tym wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i treści chronione prawem autorskim wyświetlane w ramach FoodPal są własnością FoodPal i/lub stron trzecich. Niniejszym wyrażasz zgodę na niewykorzystywanie Własności Intelektualnej do celów innych niż korzystanie przez Ciebie z FoodPal, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej.


Jeśli przedstawiasz materiały lub treści do FoodPal, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem praw autorskich, znaków towarowych i / lub innych praw własności do nich. Użytkownik zgadza się udzielić FoodPal niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Materiałów Użytkownika w zakresie niezbędnym dla FoodPal do obsługi i utrzymania Usługi. Niniejsza licencja pozostaje ważna do momentu usunięcia odpowiednich Materiałów użytkownika przez Ciebie lub przez firmę FoodPal zgodnie z niniejszymi WOS.


Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności


FoodPal jest udostępniany bez jakiejkolwiek gwarancji. Korzystasz z FoodPal na własne ryzyko. FoodPal nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, ani odpowiedzialności .....

 • o dla FoodPal i jego dostępności, aby pozostać nieprzerwane i wolne od błędów.
 • o za błędy lub pominięcia w informacjach, oprogramowaniu lub innych materiałach, w tym Materiałach Użytkownika, do których się odwołano lub do których prowadzą odnośniki.
 • o w przypadku odniesień lub linków do stron internetowych osób trzecich podanych w aktualnej wersji.
 • o za pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.


Ochrona danych


Informacje o rodzaju, zakresie, miejscu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do realizacji przez nas FoodPal, a także o Twoim prawie do informacji oraz prawie do sprostowania, zablokowania i usunięcia znajdziesz w przepisach o ochronie danych osobowych.


Inne


Nie jesteś uprawniony do przeniesienia swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych OWU lub korzystania z FoodPal na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody FoodPal. FoodPal ma prawo do przeniesienia swoich praw i/lub obowiązków zgodnie z niniejszymi OWU.


FoodPal zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi dowolnej osoby w dowolnym momencie z dowolnego powodu. FoodPal będzie co jakiś czas zmieniać niniejsze OWU i każdorazowo dostosowywać je do aktualnych okoliczności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej FoodPal (www.foodpal-app.com) lub w aplikacji. Wszelkie istotne zmiany staną się skuteczne między Tobą a FoodPal po zaakceptowaniu przez Ciebie odpowiednich zmian, na przykład poprzez korzystanie z FoodPal po otrzymaniu powiadomienia o zmianie, odnowienie Twojej Subskrypcji Premium lub kontynuowanie dokonywania Zakupów In-App.

 

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów


Niniejsze OWU oraz korzystanie z FoodPal podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz z wyłączeniem norm kolizyjnych. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających z niniejszych OWH lub w związku z niniejszymi OWH lub korzystaniem z FoodPal jest Hamburg.


Dane kontaktowe


FoodPal jest zawsze dostępny dla informacji, pytań lub wsparcia. Można się z nami skontaktować pod wskazanymi kontaktami. Postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć.

 

FoodPal UG (haftungsbeschränkt)

Am Klein Flottbeker Bahnhof 59

22609 Hamburg

GERMANY

 

www.foodpal-app.com

[email protected]

 

Recenzje naszych użytkowników
Pobierz swój indywidualny plan żywieniowy w formie aplikacji na smartfonie już teraz!
Die auf der Webseite dargestellte FoodPal-Version ist erst demnächst im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.