Aplikacja: FoodPal - Plan Odżywiania
 
FoodPal - Ernährungsplan

Regulamin i polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020


Witamy w FoodPal. Dziękujemy za wybór i korzystanie z naszej aplikacji oraz związanych z nią usług ("Usługi"). Rejestrując się u nas i korzystając z Aplikacji, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków ("OWU"). Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi T&Cs, niestety nie będziesz mógł korzystać z FoodPal.


O FoodPal


FoodPal to cyfrowy, interaktywny i konfigurowalny trener żywienia na smartfon i tablet, dostępny online na stronie www.foodpal-app.com lub w iPhone App Store, a także w Google Play Store.


FoodPal będzie wspierać Cię w spożywaniu zrównoważonej, zdrowej i zbilansowanej diety. FoodPal pomaga osiągnąć cele żywieniowe, czy chcesz schudnąć, przytyć, utrzymać wagę lub zbudować mięśnie.


FoodPal tworzy plan żywienia, który jest idealnie dopasowany do Ciebie z optymalną ilością energii i optymalną mieszanką składników odżywczych dla doskonałego odżywiania. FoodPal dostosowuje się do Twoich potrzeb i preferencji i z czasem poznaje Cię lepiej - prawdziwy trener i przyjaciel.


FoodPal daje Ci pełny przegląd Twojego odżywiania. FoodPal rejestruje, kiedy zbaczasz z trasy i natychmiast i automatycznie optymalizuje Twój plan żywieniowy. Odchylenia są zawsze rekompensowane. Jak dynamiczny system nawigacji, FoodPal zawsze prowadzi Cię do celu, nawet jeśli zboczyłeś z trasy.


FoodPal daje Ci stałą motywację i zwiększa wytrzymałość na osiągnięcie celu.


FoodPal przywraca Ci radość ze zdrowego i zrównoważonego odżywiania oraz kontroli nad dietą.

 

Warunki użytkowania


Aby korzystać z FoodPal, musisz przestrzegać kilku prostych zasad. FoodPal jest dostępny tylko dla Twojego prywatnego użytku i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. FoodPal może być wykorzystywany wyłącznie w ramach przepisów prawnych i niniejszego regulaminu. Korzystając z FoodPal zgadzasz się, że .....

 • Jesteś całkowicie odpowiedzialny za działania w ramach swojego konta i wszystkie treści, które przesyłasz i/lub tworzysz w swoim koncie FoodPal.
 • FoodPal nie monitoruje zawartości Twojego konta, ale może w dowolnym momencie, według własnego uznania, usunąć materiały z Twojego konta i zakończyć Twoje konto i/lub subskrypcję.
 • Twoje członkostwo w FoodPal, w tym Twój e-mail i hasło, jest osobiste dla Ciebie i nie może być przekazywane ani wykorzystywane przez nikogo innego. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania.
 • FoodPal nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za szkody spowodowane przez nieautoryzowany dostęp do Twojego konta lub wykorzystanie Twoich danych dostępowych. W przypadku posiadania wiedzy lub podejrzenia o nieuprawnionym korzystaniu z Twojego konta, jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym FoodPal. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku lub na końcu niniejszych OWU.
 • FoodPal nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 14 roku życia. Musisz mieć co najmniej 14 lat, aby korzystać z FoodPal.
 • Naruszenie tych zasad i warunków spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta i subskrypcji bez zwrotu już dokonanych zakupów.
 • Reklama, oferty handlowe i/lub odniesienia do miejsc, w których można znaleźć oferty handlowe (np. linki) nie są dozwolone w ramach FoodPal.
 • Wkłady FoodPal do propagandy, wkłady do opinii religijnych i/lub politycznych lub wkłady zawierające informacje, które w jakikolwiek sposób zawierają związek z rasizmem, pornografią dziecięcą lub pornografią lub dotyczą takich, są wyraźnie zabronione w ramach korzystania z FoodPal.
 • FoodPal wyraźnie zakazuje zniesławiania, obrażania lub nękania innych osób w kontekście korzystania z FoodPal.
 • żadne pliki (np. złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy i trojany) nie są przekazywane i/lub rozpowszechniane przez Ciebie, które mogą uszkodzić FoodPal lub komputery lub własność innych osób.
 • Nie wolno udostępniać danych osobowych innych osób bez ich zgody.


Konto


Jako użytkownik otrzymujesz konto. Na tym koncie możesz zmieniać i zarządzać swoimi danymi. W każdej chwili możesz anulować/zamknąć swoje konto. Należy pamiętać, że odinstalowanie aplikacji mobilnej lub zamknięcie konta nie powoduje automatycznego zakończenia subskrypcji - użytkownik musi aktywnie zrezygnować z subskrypcji.


Należy również pamiętać, że jeśli subskrybowałeś FoodPal za pośrednictwem iPhone App Store lub Google Play Store, będziesz musiał się wypisać. Aby dowiedzieć się, jak anulować subskrypcję i/lub konto, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji lub na stronie internetowej. Specjalne warunki obowiązują dla FoodPal Premium.


FoodPal nie ma obowiązku monitorowania zawartości Twojego konta. Nieaktywne konta mogą zostać przez nas usunięte.

 

Porady dotyczące zdrowia i odżywiania


FoodPal nie jest poradnikiem medycznym i nie oferuje żadnych diagnoz medycznych ani tym podobnych. Jesteś zatem odpowiedzialny za swoje zdrowie. Informacje i sugestie żywieniowe dostarczone przez FoodPal są przeznaczone wyłącznie do wspierania zrównoważonej i zdrowej diety i mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu. W każdym razie, skonsultuj się z lekarzem, zanim będziesz chciał schudnąć z FoodPal lub jeśli wystąpią jakiekolwiek dolegliwości. FoodPal nie może zagwarantować żadnych wyników lub poprawy zdrowia, wagi i/lub dobrego samopoczucia. Ponadto nasza oferta skierowana jest tylko do osób zdrowych. Proszę nie używać FoodPal, jeśli masz lub może mieć stan medyczny, który może być pogorszony przez diety.


Chociaż FoodPal weryfikuje informacje żywieniowe w naszej bazie danych, nie możemy zagwarantować, że sugestie dietetyczne FoodPal są dokładne, wiarygodne lub kompletne. FoodPal nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub inne szkody, jeśli w ogóle, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia FoodPal.


FoodPal Premium i zakupy w aplikacji


Jeśli subskrybujesz lub zamierzasz kupić lub zakupiłeś FoodPal Premium lub inne płatne produkty i/lub usługi w aplikacji, ta sekcja jest dla Ciebie ważna. Uiszczając odpowiednią opłatę (abonamentową), będziesz miał dostęp do FoodPal Premium w uzgodnionym okresie lub do odpowiednich produktów na następujących warunkach:

 • Wszystkie subskrypcje FoodPal Premium i produkty in-app są płatne z góry.
 • Aktualne opłaty abonamentowe znajdziesz na naszej stronie internetowej FoodPal (www.foodpal-app.com) oraz w aplikacji mobilnej.
 • O obowiązku zapłaty zostaniesz poinformowany wyraźnym oznaczeniem i musisz wyraźnie potwierdzić skorzystanie z niego, klikając odpowiednie pole.
 • FoodPal akceptuje popularne metody płatności bezgotówkowych, takie jak płatność kartą kredytową, PayPal, Apple iTunes i Google Play. Mogą obowiązywać specjalne warunki.
 • FoodPal zastrzega sobie prawo do zmiany opłat subskrypcyjnych w razie potrzeby.
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z członkostwa; w przypadku rezygnacji, Twoje członkostwo będzie trwało do końca uzgodnionego okresu abonamentowego, za który już zapłaciłeś.
 • Jeśli zakupiłeś subskrypcję FoodPal za pośrednictwem iPhone App Store lub Google Play Store, możesz ją anulować tylko za pośrednictwem tych usług.
 • Wyrażasz zgodę na korzystanie z FoodPal Premium lub innych płatnych usług natychmiast po ich zarejestrowaniu.
 • 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy z FoodPal rozpoczyna się od dnia, w którym otrzymasz drogą elektroniczną potwierdzenie subskrypcji lub innych płatnych usług. Okres ten obowiązuje również w przypadku, gdy w tym czasie nie rozpoczniesz korzystania z usługi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wyślij FoodPal wiadomość na adres e-mail podany w nadruku lub na końcu niniejszego dokumentu. Przedpłacone opłaty zostaną Ci zwrócone w ciągu 30 dni.
 • Wszystkie płatności dokonane za pośrednictwem Apple, na przykład zakupy w aplikacji, mogą być zwrócone przez Apple tylko za ich zgodą. Jeśli chcesz skontaktować się z Apple, możesz to zrobić pod adresem "https://support.apple.com/de".
 • Opóźnienie płatności nie będzie traktowane jako wypowiedzenie subskrypcji FoodPal Premium.


Własność intelektualna


Cała własność intelektualna, tj. wszystkie prawa, w tym wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i treści chronione prawem autorskim wyświetlane w ramach FoodPal są własnością FoodPal i/lub stron trzecich. Niniejszym wyrażasz zgodę na niewykorzystywanie Własności Intelektualnej do celów innych niż korzystanie przez Ciebie z FoodPal, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej.


Jeśli przedstawiasz materiały lub treści do FoodPal, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem praw autorskich, znaków towarowych i / lub innych praw własności do nich. Użytkownik zgadza się udzielić FoodPal niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Materiałów Użytkownika w zakresie niezbędnym dla FoodPal do obsługi i utrzymania Usługi. Niniejsza licencja pozostaje ważna do momentu usunięcia odpowiednich Materiałów użytkownika przez Ciebie lub przez firmę FoodPal zgodnie z niniejszymi WOS.


Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności


FoodPal jest udostępniany bez jakiejkolwiek gwarancji. Korzystasz z FoodPal na własne ryzyko. FoodPal nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, ani odpowiedzialności .....

 • o dla FoodPal i jego dostępności, aby pozostać nieprzerwane i wolne od błędów.
 • o za błędy lub pominięcia w informacjach, oprogramowaniu lub innych materiałach, w tym Materiałach Użytkownika, do których się odwołano lub do których prowadzą odnośniki.
 • o w przypadku odniesień lub linków do stron internetowych osób trzecich podanych w aktualnej wersji.
 • o za pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.


Ochrona danych


Informacje o rodzaju, zakresie, miejscu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do realizacji przez nas FoodPal, a także o Twoim prawie do informacji oraz prawie do sprostowania, zablokowania i usunięcia znajdziesz w przepisach o ochronie danych osobowych.


Inne


Nie jesteś uprawniony do przeniesienia swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych OWU lub korzystania z FoodPal na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody FoodPal. FoodPal ma prawo do przeniesienia swoich praw i/lub obowiązków zgodnie z niniejszymi OWU.


FoodPal zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi dowolnej osoby w dowolnym momencie z dowolnego powodu. FoodPal będzie co jakiś czas zmieniać niniejsze OWU i każdorazowo dostosowywać je do aktualnych okoliczności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej FoodPal (www.foodpal-app.com) lub w aplikacji. Wszelkie istotne zmiany staną się skuteczne między Tobą a FoodPal po zaakceptowaniu przez Ciebie odpowiednich zmian, na przykład poprzez korzystanie z FoodPal po otrzymaniu powiadomienia o zmianie, odnowienie Twojej Subskrypcji Premium lub kontynuowanie dokonywania Zakupów In-App.

 

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów


Niniejsze OWU oraz korzystanie z FoodPal podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz z wyłączeniem norm kolizyjnych. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających z niniejszych OWH lub w związku z niniejszymi OWH lub korzystaniem z FoodPal jest Hamburg.


Dane kontaktowe


FoodPal jest zawsze dostępny dla informacji, pytań lub wsparcia. Można się z nami skontaktować pod wskazanymi kontaktami. Postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć.

 

FoodPal UG (haftungsbeschränkt)

Am Klein Flottbeker Bahnhof 59

22609 Hamburg

GERMANY

 

www.foodpal-app.com

[email protected]


Instalując naszą aplikację mobilną lub w inny sposób uzyskując dostęp do naszych usług, akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz opisane w niej przetwarzanie Twoich danych osobowych.


1. ochrona danych w skrócie


Informacje ogólne


Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w niniejszej deklaracji ochrony danych.


FoodPal traktuje ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.


Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.


Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


2. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez firmę FoodPal. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w nadruku tej strony.


W jaki sposób zbieramy Twoje dane?


Z jednej strony Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.


Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko odwiedzisz naszą stronę internetową.


Do czego wykorzystujemy Twoje dane?


Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?


W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania".


Narzędzia analityczne i narzędzia od dostawców zewnętrznych


Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie można ustalić jego zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszej polityce prywatności.


3. cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Cel przetwarzania danych


Celem przetwarzania danych na naszej stronie internetowej jest przekazanie informacji o usługach FoodPal, interaktywnego, wirtualnego trenera żywienia połączonego z możliwością kontaktu z osobami kontaktowymi FoodPal.


Podstawa prawna przetwarzania danych


Ustawy będące podstawą niniejszego oświadczenia o ochronie danych (DSGVO i BDSG-neu) weszły w życie 25.05.2018 r. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z tymi przepisami:


Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO dla przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Art. 6 (1) (b) GDPR w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz w celu wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.


Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO dla przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.


Art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO dla przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Art. 6 (1) (f) GDPR w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


4. ujawnienie i dalszych odbiorców danych osobowych


Kolejni odbiorcy


Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących odbiorców


 1. w celu wypełnienia naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 6 I lit. c DSGVO, obejmuje to w szczególności organy (np. instytucje ubezpieczenia społecznego, organy finansowe lub organy ścigania)
 2. w celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych zgodnie z art. 6 I lit. b DSGVO (np. dostawcy usług płatniczych)
 3. na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 I lit. f DSGVO (np. agenci lub hostingodawcy)
 4. na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 I lit. a DSGVO


Jeśli angażujemy osoby trzecie na podstawie umowy o przetwarzanie danych, przestrzegamy art. 28 DSGVO.


Przekazywanie danych osobowych poza UE


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zewnętrznych dostawców z siedzibą w krajach pozaeuropejskich. Państwa dane osobowe mogą być zatem przetwarzane i przechowywane również poza UE. Przekazujemy Twoje dane osobowe poza UE tylko wtedy, gdy państwo trzecie uzyskało certyfikat Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony danych lub gdy istnieją gwarancje ochrony danych. Dane mogą być również przekazywane do pozaeuropejskiego państwa trzeciego, jeśli poinformujemy Cię o tym wcześniej i wyrazisz na to zgodę. Dodatkowo możemy uzgodnić z dostawcą standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych.


5. Usuwanie danych i okres ich przechowywania


Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, jeśli cele, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, już nie istnieją. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres, w którym można wobec nas dochodzić roszczeń (np. ustawowe terminy przedawnienia do 30 lat). Ponadto przechowywanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy europejski lub niemiecki ustawodawca przewidział to w odniesieniu do weryfikacji i okresów przechowywania, np. niemiecki kodeks handlowy (HGB), kodeks podatkowy (AO) lub ustawa o praniu pieniędzy (GWG). Zablokujemy lub usuniemy dane osobowe, jeśli upłynie prawnie znormalizowany okres ich przechowywania. Coś innego obowiązuje tylko wtedy, gdy dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.


6. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą


Wycofanie zgody na przetwarzanie danych


Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalnego maila. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)


Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, których to dotyczy, na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.


Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:


Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu


Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Tel.: 040/428 54 - 4040

Fax: 040/4279 – 11 811

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.datenschutz-hamburg.de


Prawo do przenoszenia danych


Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.


Szyfrowanie SSL lub TLS


Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.


W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie


W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:


 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na czas trwania przeglądu.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.


Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Sprzeciw wobec e-maili reklamowych


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.


7. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Cookies


Strona internetowa wykorzystuje czasami tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.


Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.


Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. FoodPal ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych omówiono je oddzielnie.


Ustawienia plików cookie


Pliki dziennika serwera


Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:


 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP


Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.


Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. FoodPal ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.


Formularz kontaktowy


Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.


Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalnego maila. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.


Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.


8. narzędzia analizy i reklama


Korzystamy z usług analizy internetowej w celu badania rynku, tworzenia anonimowych profili użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz w celu optymalizacji, dalszego rozwoju i dostosowania naszej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies. Dane użytkownika naszej strony internetowej zbierane przez plik cookie, opisane pod plikami logów serwera, są przekazywane na serwery i przechowywane.


Google Analytics


Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc "Google" (O Google), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane opisane pod Pliki dziennika serwera są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku oraz dostosowania tej strony do Państwa potrzeb. W razie potrzeby informacje te zostaną przekazane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane te są przetwarzane przez osoby trzecie w Państwa imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP zostaną zanonimizowane (IP masking), przydział nie jest wtedy możliwy. Ponieważ Google Analytics jest używany w interesie optymalizacji naszej strony internetowej i projektowania jej pod kątem potrzeb naszych klientów, stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.


Pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzanie można uniemożliwić, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (Google Analytics Opt Out).


Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Pomocy Google Analytics (Pomoc Google).


9. kontakt


Będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez wiadomości pojawiające się na Twoim urządzeniu mobilnym, aby poinformować Cię o aktualnych innowacjach, dodatkowych ofertach itp. Jeśli nie chcesz otrzymywać tej usługi, możesz ją dezaktywować. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień na swoje urządzenie mobilne, możesz wyłączyć tę usługę. Odpowiedzi na pytania przesłane do działu wsparcia użytkowników ([email protected]) pocztą elektroniczną będą udzielane również pocztą elektroniczną, nawet jeśli użytkownik wypisał się z naszej listy dystrybucyjnej e-maili.


10. wtyczki i narzędzia


YouTube z lepszą ochroną danych


Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.


Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak ujawnienie danych partnerom YouTube nie musi być wyłączone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google Double Click.


Z chwilą uruchomienia filmu YouTube na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.


Ponadto YouTube może zapisać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia.


W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.


YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: Prywatność Google.


Google Web Fonts


Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.


11. aktualność i zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych


Status niniejszego oświadczenia to 20.04.2020 r. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostosowania treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Z reguły dzieje się tak w przypadku dalszego rozwoju lub dostosowania wykorzystywanych usług.


Informacje zgodnie z § 5 TMG

 

FoodPal UG (haftungsbeschränkt)

Am Klein Flottbeker Bahnhof 59

22609 Hamburg

 

Reprezentowany przez:


Geschäftsführer: Thomas Stewing

USt-Ident-Nr.: DE319724573

 

Kontakt:


E-Mail: [email protected]

 

Wpis do rejestru:


Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Hamburgu

Numer rejestru: HRB 152642

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 II RSTV:


FoodPal UG (haftungsbeschränkt)

Thomas Stewing

Am Klein Flottbeker Bahnhof 59

22609 Hamburg

 

Copyright


Treść i prezentacja strony internetowej www.foodpal-app.com są chronione prawem autorskim i podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niedozwolone powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całej strony jest zabronione i podlega karze prawnej.


O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez FoodPal, prawa autorskie osób trzecich są respektowane i oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli usunąć takie treści niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu.

 

Odpowiedzialność / Wyłączenie odpowiedzialności / Linki


Pomimo starannej kontroli oraz stałego monitorowania i aktualizacji, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tej stronie. Nie możemy również wykluczyć, że poszczególne dane lub treści mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, poprawność, jakość i aktualność prezentowanych informacji.


Jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów ogólnych do blokowania lub usuwania informacji pozostają bez zmian. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Przedmiotowe treści zostaną usunięte niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach.


Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (linki zewnętrzne), na których treść nie mamy wpływu. Te zewnętrzne linki podlegają zatem odpowiedzialności odpowiednich operatorów. FoodPal nie jest odpowiedzialny i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych, do których dociera się poprzez link. W szczególności ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że FoodPal przyjmuje treści znajdujące się za nimi jako własne. Linki zewnętrzne są sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich umieszczania.


Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. FoodPal wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

 

Uwaga dotycząca płci


Wszystkie sformułowania wyraźnie dotyczą kobiet i mężczyzn, nawet jeśli ze względu na czytelność zapisane są w formie męskiej.

Recenzje naszych użytkowników
Pobierz swój indywidualny plan żywieniowy w formie aplikacji na smartfonie już teraz!
Die auf der Webseite dargestellte FoodPal-Version ist erst demnächst im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.